Thông tin dự án

Phong cách
Phong cách hiện đại
Diện tích xây dựng
3x22,5m
Đơn vị thiết kế
GreenHome